Giới thiệu tạp chí

Tạp chí Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam (VJSEL) thuộc Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam (hợp nhất 2 Hội: Hội Ngoại khoa Việt Nam, Hội Phẫu thuật nội soi và Nội soi Việt Nam), được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí in, số 511/GP-BTTTT ngày 06/8/2021; Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN 1859- 4506 và được Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho phép tính điểm công trình khoa học (0-1,0 điểm) theo Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 08/11/2021. Năm 2020, Tạp chí đã tiến hành đăng tải online tại đường link http://vjsel.com và được cấp mã định danh Digital Object Identifier System (DOI) bởi tổ chức Crossref (Mỹ): 10.51199.

Từ năm 2011 đến nay, Tạp chí đã xuất bản định kỳ được 40 số, đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học, trình bày các kỹ thuật chuyên ngành, thông báo ca lâm sàng, bài tổng quan khoa học và đề tài cấp nhà nước của các tác giả thuộc cơ sở quân dân y trong cả nước… Với hoạt động tích cực của Ban Biên tập, sự tham gia của các nhà khoa học hàng đầu tại Việt Nam đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước bổ nhiệm là thành viên của Hội đồng Giáo sư ngành Y hiện nay và qua các nhiệm kỳ trước … Tạp chí đã trở thành nguồn cung cấp tin thực sự quan trọng đối với gần 2000 hội viên Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam; các nhà khoa học y học và quý đồng nghiệp quan tâm. Tạp chí đã đem lại nguồn tài liệu phong phú, sinh động, trung thực và bổ ích, góp phần đưa phẫu thuật nội soi đến vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo của tổ quốc.

Trải qua gần 10 năm hoạt động, Tạp chí đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, được sự ghi nhận đóng góp của đồng nghiệp trong cả nước và định hướng ngày càng phát triển, đưa Tạp chí Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam sánh ngang với các tạp chí trong khu vực và thế giới.

 

Nguồn: http://vjsel.com/gioi-thieu-chung-tap-chi

© 2021 Design by HoaBinh-Group