LỄ ĐÓN NHẬN

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA CỦA HỘI NGOẠI KHOA VÀ PHẪU THUẬT NỘI SOI VIỆT NAM

Bình Định, 08/12/2023

Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam

Hội Ngoại khoa Việt Nam được thành lập năm 1962. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, Hội Ngoại khoa Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nơi đây từng gắn bó với nhiều nhà ngoại khoa nổi tiếng làm rạng danh cho nền y học nước nhà như: Giáo sư Hồ Đắc Di; Giáo sư, viện sỹ Tôn Thất Tùng, Giáo sư Phạm Biểu Tâm, Giáo sư Nguyễn Chinh Cơ, Giáo sư Nguyễn Dương Quang, Giáo sư Nguyễn Bửu Triều và nhiều các nhà ngoại khoa khác.

Hội Ngoại khoa Việt Nam ra đời trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn, người nghèo đối diện với bệnh tật, họ có thể sẽ lựa chọn cách đi làm để không bị chết đói, thay vì đi chữa bệnh. Những chiếc áo blouse trắng, những cánh cổng bệnh viện đã là nơi để người dân gửi gắm tính mạng và sự sống. Cứ như vậy, thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, xây dựng ngành ngoại khoa Việt Nam ngày càng lớn mạnh, nhiều kỹ thuật mới đã được cập nhật, những người thầy đi trước luôn để lại những kinh nghiệm, bài học quý báu cho thế hệ sau. Hoà chung với sự phát triển ngoại khoa thế giới, thập niên 80 đánh dấu sự ra đời của phẫu thuật nội soi. Ngày 20 tháng 7 năm 2005 Hội Phẫu thuât nội soi và Nội soi Việt Nam được hình thành theo quyết định số 72/QĐ-BNVcủa Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sau 15 năm hoạt động Hội Phẫu thuât nội soi và Nội soi Việt Nam khẳng định được vị trí của mình trong khu vực cũng như trên thế giới: 100% các bệnh viện loại 1 trở lên và 90% bệnh tuyến cơ sở đã thực hiên được phẫu thuât nội soi mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh.

Để phát huy năng lực chung của hai Hội tạo đà phát triển vững chắc cho ngoại khoa Việt Nam. Ngày 09 tháng 11 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ra Quyết định số 948/QĐ-BNV về việc hợp nhất hai Hội thành Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam. Đây là một bước ngoặt trong lịch sử hình thành và phát triển của ngành ngoại khoa Việt Nam.

© 2021 Design by HoaBinh-Group