HỘI NGHỊ KHOA HỌC

Phẫu Thuật Nội Soi và Ngoại Khoa 2017

Lịch sử Hội Phẫu thuật nội soi và Nội soi Việt Nam

Trong những thập kỷ qua, cùng với sự phát triển của khoa học y học, phẫu thuật nội so và nội soi can thiệp đã có những bước tiến đáng kể, đóng góp quan trọng vào việc chẩn đoán và điều trị người bệnh. Sự ra đời của Hội Phẫu thuật nội soi và Nội soi Việt Nam đã đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của chuyên ngành này.

Từ khi thành lập (1996), Hội còn ít thành viên đến nay Hội đã vô cùng lớn mạnh, trải rộng khắp 3 miền đất nước. Nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp trong nước và quốc tế tại các Hội nghị khoa học thương niên toàn quốc hàng năm.

© 2021 Design by HoaBinh-Group