08:56 . 07/12/2021

Thông báo số 3 về việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị

Ngày 06/06/2019 và 14/10/2019, Ban tổ chức Hội nghị đã gửi Thông báo số 1, 2 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX năm 2020 trong đó có các nội dung về thời gian, địa điểm, thành phần, tiêu chuẩn đề tài, kỹ thuật và quy chế Hội nghị… Để công tác tổ chức Hội nghị khoa học quan trọng này được thành công và đáp ứng các yêu câu, Ban tô chức trân trọng thông báo và kính đề nghị Quý đơn vị phối hợp, triển khai các nội dung sau:

1. Thời gian: Từ ngày 26 – 28/06/2020.

2. Địa điểm: Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Tham khảo và thực hiện đúng Quy chế Hội nghị

Địa chỉ: http://hnttyt20.vn/thong-bao/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-hoi-nghi.

4Nộp hồ sơ đề tài tham dự Hội nghị trước ngày 06/01/2020 theo dấu bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Văn thư Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Địa chỉ: 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội (hướng dẫn đăng ký tham dự Hội nghị theo địa chỉ: http://hnttyt20.vn/Content/images/files/huong-dan-don-vi-dang- ky.pdf)./.

Thông tin chỉ tiết vui lòng liên hệ:

ThS. Bùi Thanh Phúc – SĐT: 0973.872.940 – Email: phucbuithanh@gmail.com.

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa SĐT: 0932.757.032 Email: thanhhoabvvd@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn!

Ban thư ký Hội nghị

Ý kiến (0)

 

  • Đang online: 9
  • Lượt người truy cập: 790,975

© 2021 Design by HoaBinh-Group